Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86499

SKRZYPEK KAROL,

Urodzony 17.04.1920 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.