Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86503

SŁOWIACZEK WILHELM,

 Słowiaczek Wilhelm pop

Urodzony 1.10.1914 r. w Łomnej Górnej, zamieszkały w Milikowie, narodowości polskiej, robotnik. Aresztowany i po krótkotrwałym uwięzieniu w Cieszynie, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 3.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 6828, 4541. Zwolniony z obozu 1.10.1942 r. – wrócił do domu. Ponownie aresztowany i więziony w Cieszynie od 14.06. do 24.07.1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.