Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86506

SMANDZIK ALFONS,

Urodzony 23.10.1880 r. w Chropaczowie – dzielnica Świętochłowic, i zamieszkały w tej miejscowości. Pracownik Urzędu Gminnego – sekretarz gminy. Aresztowany 5.05.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7772. Zwolniony z obozu do domu 27.12.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.