Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86512

SOBOL ROMUALD,

Urodzony 4.02.1902 r. w miejscowości Kowskie, zamieszkały w Będzinie. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12950/7807. Zginął w tym obozie 9.09.1940 r. – przyczyna zgonu: „niewydolność mięśnia sercowego”.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach (sygnatura S88/10.Zu tom I do III.