Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86513

SOJKA FRANCISZEK,

Urodzony w 1892 r. w Rowniu k/Rybnika. Od 15.02.1919 r. zaprzysiężony członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska – placówka w Gotartowicach, uczestnik trzech powstań śląskich, działacz plebiscytowy. W trzecim powstaniu – dowódca kompanii zapasowej pułku żorskiego Antoniego Haberki. Aresztowany 9.04.1940 r. i krótko uwięziony w Rybniku, następnie przewieziony do cieszynskiego lub sosnowieckiego więzienia, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony do domu 8.10.1943 r. Zmarł w 1976 r.

Postscriptum: Odznaczony między innymi: Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w 1976 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.