Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86514

SOKOLNICKI STANISŁAW,

Urodzony 6.11.1894 r. w Detroit USA, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12841. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen-Oranienburg. Od 23.09.1944 r. przewieziony do więzienia w Wiednia. Od 19.01.1945 r. zwolniony z obozu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.