Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86518

SOWISLOK FRANCISZEK,

Urodzony 17.09.1879 r., zamieszkały w Sowicach pow. tarnogórski. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.