Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86522

SPLEŚNIAŁY JAN,

Urodzony 13.01.1904 r., mieszkaniec Rybnika. Pracownik umysłowy. Członek POW Górnego Śląska, były powstaniec – uczestnik trzech powstań śląskich. Już od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej zaangażował się w działalność ruchu oporu – członek organizacji konspiracyjnej POP, a następnie żołnierz ZWZ. Aresztowany 2.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, potem prawdopodobnie przewieziony do więzienia w Cieszynie lub sosnowcu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w obozie 6.08.1942 r. Brak innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.