Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86523

SPOTOWSKI EDWARD,

Urodzony 10.10.1881 r. w Hrubieszowie, mieszkaniec Wisły (nr 717). Były powstaniec wielkopolski. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Wiśle. Aresztowany 15.12.1939 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12719. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 7.10.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.