Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86525

SPROTT PAWEŁ,

Urodzony 18.06.1887 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w lokalnym sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.