Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86528

STACHURSKI JAN,

Urodzony 2.02.1922 r. Mieszkaniec Olkusza. Aresztowany w pierwszych miesiącach 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Dzięki skutecznej interwencji rodziny, zwolniony z obozu do domu 30.10.1940 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.