Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86529

STALA RUDOLF,

 Stala Rudolf pop

Urodzony 13.11.1918 r., zamieszkały w Stonawie, urzędnik w kopalni w Karwinie. Aresztowany 12.04.1940 r. i krótko więziony w Czeskim Cieszynie – fabryce Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 2.02.1941 r. Do końca okupacji pracował jako pracownik fizyczny, zaś po wyzwoleniu jako urzędnik w kopalni.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.