Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86530

STAMFEST JAROSŁAW,

Urodzony 19.03.1872 r. Urodzony w Eichenau – Niemcy (Górna Bawaria). Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.