Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86533

STANIEK JÓZEF,

Urodzony 17.12.1925 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu (byłej fabryce Kohna), stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.