Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86537

STARKIEWICZ ANTONI,

Urodzony 4.08.1879 r. w Będzinie, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Wykształcenie wyższe techniczne – inżynier. Aresztowany 14.04.1940 r. (wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości) i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, a stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13020. Odzyskał wolność 29.04 1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.