Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86538

STARZYCKI JULIAN,

Urodzony 10.01.1901 r. w Chrzanowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Wykształcenie średnie ogólnokształcące – urzędnik. W okresie międzywojennym aktywista społeczny. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 39415. Zginął w tym obozie 29.05.1944 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Andrychowskiej, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.