Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86539

STASIERSKI JAN,

Urodzony 23.01.1898 r. Mieszkaniec Cieszyna. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.