Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86541

STASZKO ADAM,

Urodzony 12.07.1893 r. w Goleszowie pow. cieszyński. Po ukończeniu szkół: realnej i wydziałowej w Goleszowie, kontynuował naukę w polskim gimnazjum w Cieszynie. Potem, powołany do wojska austriackiego – wysłany na front włoski, dostał się do niewoli. Tam zgłosił się do Armii Polskiej we Francji (Armii Hallera). Wrócił do Polski w 1919 r. i niemal natychmiast skierowany na front wschodni – przeciw Sowietom. Po powrocie do domu, wstąpił do seminarium duchownego w Opawie, lecz ukończywszy dwa lata nauki, podjął pracę w gimnazjum w Łasku woj. łódzkie, skąd przeniósł się do pracy jako nauczyciel do gimnazjum w Skoczowie. Po jakimś czasie gimnazjum to przeniesiono do Bielska – jednocześnie działacz społeczny w PCK, PTT (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie). Przed przewidywanym wybuchem drugiej wojny światowej, ewakuowany na wschód, dotarł do Lwowa – skąd już w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej wrócił do miejsca zamieszkania w Bielsku. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i więziony wpierw w areszcie gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do Cieszyna. Następnie, wraz z Rudolfem Kubaczko w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 14.08.1940 r. – podana przyczyna zgonu: „ciężki katar jelita grubego”.

Bibliografia: materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – informacja syna Adama Staszko (sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.