Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86542

STAWIK WINCENTY,

Urodzony 9.07.1895 r. w Ostrowie Wlkp. Woj. poznańskie, mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Służył w w policji państwowej w stopniu posterunkowy w miejscu zamieszkania. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Po bardzo skutecznej interwencji rodziny, zwolniony z obozu do domu. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r., zeznanie wnuka Marka Botulińskiego.