Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86545

STEFEK PAWEŁ,

Urodzony 21.11.1887 r., zamieszkały w Wiśle (669). W kwietniu 1940 r. został aresztowany i przetrzymany w więzieniu w Cieszynie, a stamtąd przesłany do KL Dachau. Na skutek interwencji brata Franciszka Stefka, zarządzającego tartakiem w Wiśle Obłaźcu, został zwolniony z obozu w lecie 1942 r., pracował do końca wojny w tartaku.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.