Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86549

STELMACH STANISŁAW,

Urodzony 28.04.1904 r. w Sosnowcu, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Wykształcenie wyższe techniczne – inżynier. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13024. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen-Oranienburg. Nieznany jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.