Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86557

STRZAŁKOWSKI TADEUSZ,

Urodzony 18.07.1902 r. w Sosnowcu, mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, wykształcenie średnie zawodowe – technik. Aresztowany wiosną 1940 r. przez gestapo i po uwięzieniu w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.