Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86567

SUCHOŃ CZESŁAW,

Urodzony 31.12.1896 r. w Kętach pow. oświęcimski, zamieszkały w Bulowicach, później w Lipniku – obecnie dzielnica Bielska, syn Józefa i Katarzyny z d. Wrońska. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego, nauczyciel w Kozach, Kętach, Andrychowie, Malcu, Liceum Pedagogicznego w Nowej Soli, kierownik szkoły w Bulowicach, kierownik PSP w Cięcinie, potem w Puszczy Wielkiej, działacz ZNP. Aresztowany 24.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku, potem przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6537. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 14383. Od 15.08.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau. Zwolniony z obozu do domu 18.03.1941 r. Po wojnie uczył w Polskiej Szkole w Malcu. Zmarł w 21.08.1987 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez Archiwum IPN w Katowicach – informacja syna Jana Suchonia, sygnatura S88/10.Zu tom I do III; sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.