Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86568

SUCHOŃ WŁADYSŁAW ks.,

Urodzony 19.03.1885 r. w Kętach pow. oświęcimski, święcenia kapłańskie przyjął w 1910 r. proboszcz parafii w Kozach pow. bialski. Aresztowany 23.04.1940 r. i uwięziony przez gestapo w Bielsku, w Cieszynie, skąd 28.04.1940 r. przewieziony został do KL Dachau, od 5.06.1940 r. do KL Mauthausen-Gusen, od 8.12.1940 r. ponownie przesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21994. Zginął w tzw. „transporcie inwalidów” 28.05.1942 r. – zagazowany jako „trwały inwalida”.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Bielska, Białej, Bystrej, Czechowic, Dziedzic, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2008 r.