Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86569

ŚWIĘS JÓZEF,

Urodzony 15.02.1903 r. w Jordanowie pow. suski, po ukończeniu szkoły pedagogicznej nauczyciel. Aresztowany i 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6591. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany jako więzień nr 4619. Zginął w tym obozie w 1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.