Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86574

SZALBÓT JERZY,

Urodzony 3.02.1905 r., zamieszkały w Wiśle. W styczniu 1940 r. przystąpił do organizacji Orzeł Biały – późniejsze ZWZ. Aresztowany 15.04.1940 r. i po wstępnych przesłuchaniach w więzieniu w Cieszynie i Sosnowcu, 28.05.1940 r. przetransportowany do KL Dachau, a 1.08.1940 r. przewieziono go do KL Sachsenhausen. Tam zachorował i na skutek interwencji rodziny 13.01.1943 r. został zwolniony. Ponieważ już po kilku tygodniach chciano go ponownie aresztować, wyjechał do Cieszyna i tam ukrywał się do końca wojny.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.