Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86575

SZAROWSKI EMIL,

 Szarowski Emil, pop

Urodzony 21.12.1904 r. w Orłowej, zamieszkały w Karwinie, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 23.04.1940 r. i więziony w Cieszynie. Stamtąd 27.04.1940 r. w transporcie zbiorowym wywieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6569. Zwolniony z obozu 28.11.1940 r. Do końca okupacji pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu był urzędnikiem w karwińskich kopalniach.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.