Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86577

SZAROWSKI FRANCISZEK,

Urodzony w Porębie, zamieszkały w Orłowej, górnik. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w ruchu oporu. Aresztowany 19.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Cieszynie, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przenisiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 29.07.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.