Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86578

SZCZEPAŃSKI JÓZEF,

 Szczepański Józef pop

Urodzony 1.08.1914 r. w Skrzeczoniu i tam zamieszkały, narodowości polskiej, kupiec. Aresztowany 20.04.1940 r. i więziony przez gestapo w Cieszynie, a stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 43187. Odzyskał wolność 5.05.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie.

Postscriptum: W obozie dał się poznać jako świetny organizator i dobry kolega.

Zmysł kupiecki skierował go do komanda zaopatrującego obóz w chleb. Pełniąc tą funkcję, oddawał nieocenione usługi współwięźniom – zaopatrując ich w chleb, ratując życie najbardziej potrzebujących kolegów. Jednocześnie, narażał się bardzo takim działaniem władzom obozowym. Po wyzwoleniu tj. po 1945 r. był kierownikiem restauracji w Domu Robotniczym w Bystrzycy n. Olzą. Zmarł w lipcu 1962 r. – podupadły na zdrowiu przez przeżycia obozowe.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.