Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86579

SZCZEREK RYSZARD,

Urodzony 5.09.1883 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.