Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86581

SZCZUREK JERZY,

Urodzony 23.04.1892 r. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel szkoły powszechnej w Cieszynie, zaś dwa lata przed okupacją hitlerowską mieszkał i pracował w Radlinie pow. rybnicki. Żołnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK. Aresztowany 20.04.1940 r. i po uwięzieniu gestapo w lokalnej placówce gestapo w Rybniku, potem przewieziony do więzienia cieszynskigo lub sosnowieckiego, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 16.12.1941 r. Brak jest innych informacji o tym więźniu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.