Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86582

SZCZYRBA JÓZEF,

 Szczyrba Józef pop

Urodzony 3.03.1908 r. w Karwinie, narodowości polskiej, brat Wilhelma. Ukończył 5 klas gimnazjum realnego w Orłowej – Szkołę Przemysłową w Karwinie, później posiadał własny warsztat elektro-mechaniczny. Aresztowany 1.04.1940 r. i więziony Cieszynie, a stamtąd w transporcie zborowym przewieziony do KL Dachau, następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1242. Zwolniony z obozu 18.01.1941 r. i do końca okupacji pracował w różnych firmach jako elektromechanik, zaś po wyzwoleniu w przedsiębiorstwach uspołecznionych. Społecznie udzielał się w PZKO i CSPB, politycznie w KPCz od 1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.