Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86584

SZEFER LEONARD,

Urodzony 22.06.1897 r. w Bogucicach, mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Wykształcenie średnie zawodowe – technik. Aresztowany 14.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3268. Zwolniony z obozu do domu 14.01.1942 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.