Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86587

SZIER ROBERT,

Urodzony 3.06.1896 r. Mieszkaniec Królewskiej Huty (Chorzowa). Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.