Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86590

SZKUTA JAN,

Urodzony 10.07.1909 r. w Nieborach, i zamieszkały w tej miejscowości (nr 77), urzędnik w hucie trzynieckiej. W związku z najazdem Niemiec 1.09.1939 r. ewakuowany w głąb Polski. W maju 1940 r. wrócił w rodzinne strony i wówczas 13.05.1940 r. aresztowany przez gestapo. Więziony w Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 11.10.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.