Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86591

SZNUROWACKI JAN ks.,

Urodzony 29.08.1883 r. w Gnojniku, syn Karola. Po ukończeniu szkoły powszechnej i średniej, studiował teologię w Widnawie, święcenia kapłańskie przyjął w 1911 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Rudzicy, później duszpasterz w Brennej. W latach 1912-1939 katecheta szkół polskich w Cieszynie, wizytator szkół powszechnych w obrębie parafii w Ustroniu i Hażlach. Autor wierszy, bajek, monologów oraz felietonów, współpracował przy redagowaniu „Zarania Śląskiego” i „Gwiazdki Cieszyńskiej”, prezes Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich. Aresztowany, uwięziony w Cieszynie, a stamtąd przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14467. Zginął w tym obozie 1.05.1941 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium Mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej – Słownik biograficzny, wyd. 2011 r.