Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86593

SZOPA STANISŁAW,

Urodzony 7.05.1883 r. w Wyrach, zamieszkały w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Wykształcenie średnie – urzędnik. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 3517. Następnie, w tymże 1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.