Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86594

SZOTA FRANCISZEK,

Urodzony 10.11.1898 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, wykształcenie wyższe – inżynier. Aresztowany 1 lub 2.05.1940 r.  i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wrócił do domu w 1945 r. Zmarł 13.03.1979 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.