Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86597

SZTWIERTNIA JÓZEF,

Urodzony 7.02.1914 r. w Ustroniu pow. cieszyński i zamieszkały w tej miejscowości. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w cieszyńskim więzieniu – byłej fabryce Kohna, skąd 26.05.1940 r. transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 12703. Od 16.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.