Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86598

SZUBERT JÓZEF ks.,

Więzień w Pszczynie, KL Dachau, w KL Mauthausen-Gusen.

Urodzony 21.02.1906 r. w Ostrzeszowie woj. poznańskie. Szkołę powszechną ukończył w Ostrzeszowie i tam rozpoczął naukę w gimnazjum, ale maturę zdawał w gimnazjum w Wąbrzeźnie na Pomorzu w 1925 r. W latach 1925-1928 studiował filozofię klasyczną na uniwersytecie w Poznaniu, a później w Krakowie, aż w końcu przeniósł się do Seminarium Duchownego Śląskiego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1933 r. Był katechetą szkolnym przy Gimnazjum w Chorzowie do 1936 r. a po 1939 r. wikarym – przez kilka jeszcze miesięcy okupacji hitlerowskiej w Wodzisławiu Śl. W tej miejscowości dał się poznać jako przyjaciel młodzieży – pełen młodzieńczej werwy, dobroci i życzliwości. Wobec bezprawia hitlerowskiego, zajął czynną postawę patriotyczną, używając w rozmowie z ludnością – języka polskiego, ucząc dzieci religii w języku polskim. Stał się wobec tego wrogiem władz niemieckich. Zimą na przełomie 1939 i 1940 r. gestapo spowodowało jego przeniesienie do Pawłowic bez prawa nauczania religii. Aresztowany 26.05.1940 r. i wywieziony do Pszczyny a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Po dziesięciu tygodniach tj. 15.08.1940 r. przeniesiony został do KL Mauthausen-Gusen. W tym ostatnim obozie miał wyjątkowo ciężkie przeżycia, ale dzięki pomocy współwięźniów przetrwał i doczekał się zwolnienia 22.11.1940 r. Zwolnienie z obozu ks. Szuberta nastąpiło na skutek starań mieszkańców z Wodzisławia oraz Wandy Brodzkiej. Po zwolnieniu, pracował w biurach kurii biskupiej w Katowicach z prawem odprawiania Mszy św. Od maja 1945 r. do sierpnia 1947 r. był administratorem parafii w Wełnowcu, w 1946 r. uzyskał doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1947 r. do śmierci 2.02.1973 r. był proboszczem w Goduli – Piekary Śląskie.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.