Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86601

SZUŚCIK FRANCISZEK,

 Szuścik Franciszek pop

Urodzony 23.11.1889 r. w Karwinie, zamieszkały we Frysztacie, narodowości polskiej, buchalter w biurze kopalnianym. Działacz społeczny. Aresztowany 12.04.1940 r. i wpierw więziony w Cieszynie, a stamtąd 25.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i tam zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 896. Zwolniony z obozu 28.02.1940 r., lecz ponownie aresztowany 6.04.1943 r. i przetransportowany do KL Auschwitz, gdzie doczekał się uwolnienia w styczniu 1945 r. – wyzwolony przez Armie Czerwoną.

Postscriptum: Ciężko chorego zostawiono na miejscu, więc w ten sposób uniknął ewakuacji. Podleczony, wrócił do domu 8.05.1945 r. Zmarł 22.07.1949 r. w Czeskim Cieszynie – schorowany po przeżyciach obozowych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.