Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86602

SZUŚCIK JAN,

 Szuścik Jan pop

Urodzony 21.04.1913 r. w Wędryni i tam zamieszkały, narodowości polskiej, urzędnik. Aresztowany 21.04.1940 r. w Wędryni i więziony w Czeskim Cieszynie, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6619. Zwolniony z obozu 22.12.1940 r. – wrócił do domu. W czasie okupacji do 1942 r. pracował w Firmie Fulda jako pracownik fizyczny, następnie do końca wojny tj. do 1945 r. jako pomocnik ślusarski w hucie żelaza w Trzyńcu. Po wyzwoleniu do 1947 r. magazynier w trzynieckiej hucie, w latach 1947-1950 w zakładach dziewiarskich w Cieszynie, od 1951 do 21.04.1973 r. mistrz w hucie w Trzyńcu. Społecznie udzielał się w PZKO i Związku Bojowników Antyfaszystowskich.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.