Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86603

SZWEDA KONRAD ks.,

 Szweda Konrad ks. nr ob. 7669-K.

Urodzony 31.12.1912 r. w Rybnickiej Kuźni, ksiądz, prałat. Po ukończeniu w 1922 r. szkoły powszechnej w Orzepowicach, rozpoczął naukę w gimnazjum w Rybniku i zdał maturę 27.06.1934 r. Studia teologiczne odbywał w okresie 1934-1939 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 25.06.1939 r. Pracę duszpasterską rozpoczął 10.07.1939 r. w rodzinnej parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Z dniem 30.09.1939 r. przeniesiony został do Świętochłowic. Od początku okupacji hitlerowskiej, był aktywnym działaczem Polskiej Organizacji Podziemnej w Chorzowie, zajmował się między innymi kolportażem pisma „Zryw”. 18.12.1940 r. został aresztowany i więziony w Świętochłowicach oraz Chorzowie, gdzie był wstępnie przesłuchiwany. Następnie, przekazano go do KL Auschwitz i zarejestrowano 18.12.1940 r. jako więźnia nr 7669. 3.06.1942 r. przetransportowany z grupą 59 polskich duchownych do KL Dachau i tam zarejestrowany jako więzień nr 30312. W tym obozie doczekał się w dniu 29.04.1945 r. wyzwolenia obozu. Od 26.05.1945 r. do marca 1946 r. przebywał we Francji. Wrócił do kraju w 1946 r. W latach 1946-1953 był wikariuszem w Świętochłowicach, Cieszynie i Piekarach Śląskich, a następnie w okresie 1953-1957 proboszczem w Chudowie, w latach 1957-1980 w Chorzowie, od 1980 do 1988 r. w Łaziskach Górnych. W 1964 r. otrzymał godność prałata. Zmarł 28.07.1988 r. w Łaziskach Górnych.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.