Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86604

SZWEDA RUFIN,

Urodzony 1.11.1903 r. w Jejkowicach k/Rybnika, zamieszkały w Jastrzębiu Górnym pow. rybnicki. Absolwent szkoły powszechnej i średniej oraz Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie w 1925 r. Pierwszą posadę jako nauczyciel objął w Jastrzębiu Górnym, gdzie pracował do drugiej wojny światowej. Pracował także społecznie z młodzieżą – uczył jej wartości patriotycznych. 1.09.1939 r. uchodził na wschód i dostał się do Lwowa, ale wrócił do Jastrzębia Górnego 15.05.1940 r. Gdy poszedł się zameldować na policję 16.05.1940 r., został aresztowany, krótko więziony przez gestapo w Rybniku, następnie przewieziony do więzienia w Cieszynie, skąd 26.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 12764. Od 6.08.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 5.07.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.