Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86605

SZYMALA JÓZEF,

Urodzony 10.08.1915 r. w Bębnowie w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica, zamieszkały w Ornontowicach. Rolnik. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu, a później przewiezieniu do sosnowieckiego więzienia, 14.10.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 20507. Od 13.12.1940 r. przeniesiony do KL Auschwitz. Stamtąd 1.08.1942 r. przeniesiony do Neuengamme, zarejestrowany jako więzień nr 33106. Kolejny raz przeniesiony 19.09.1942 r. do KL Buchenwald. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.