Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86606

SZYMANIK FRANCISZEK,

Urodzony 28.01.1881 r. w Stanisławicach i zamieszkały w tej miejscowości, narodowości polskiej, wójt gminy w Stanisławicach. W młodzieńczym wieku harcerz II DHPC w Czeskim Cieszynie, w okresie międzywojennym działacz społeczny. Aresztowany 23.04.1940 r. podczas akcji przeciw polskiej inteligencji i wpierw więziony w Czeskim Cieszynie (fabryka Kohna). Stamtąd 23.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, 6.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6491. Zginął w tym obozie 23.08.1940 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.