Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86609

 

SZYMICZEK ALOJZY, pseud. „Świerk”,

Urodzony 11.07.1913 r. w Łąkach – Zaolzie. Po przyłaczeniu części Ślaska Cieszyńskiego do Czechosłowacji rodzina pzreniosła się do Bąkowa. Szkołę wydziałową ukończył w Czechowicach i podjął naukę w Gimnazjum Nauczycielskim w Cieszynie-Bobrku. Po 5 latach zdał egzamin dojrzałości i otrzymał pracę nauczyciela w Dąbrówce Wielkiej, następnie w Pszczynie, Pawłowicach Śl., zaś w 1938 r. przeniesiony na Zaolzie do Karwiny, gdzie pracował do wybuchu wojny. Z Karwiny uchodził przed wojskami niemieckimi w kierunku wschodnim. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Pruchnej, gdzie mieszkała żona. Podczas „palcówki” podał narodowość polską. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po przetransportowaniu na krótko do cieszyńskiego więzienia, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Po zwolnieniu z obozu dzięki staraniom rodziny, pracował jako robotnik na kolei w Dziedzicach a potem jako robotnik w parowozowni. Zaangażował się w działalność ruchu oporu, żolnierz organizacji konspiracyjnej ZWZ/AK, został komendantem grupy w Bąkowie. Po wyzwoleniu zgłosił się jako nauczyciel w Inspektoracie Szkolnym w Cieszynie – od 9.05.1945 r. podjął pracę kierownika szkoły powszechnej w Pruchnej. Po dwóch latach odwołany z tej funkcji i 1.10.1947 r. zwolniony z pracy. W roku szkolnym 1946/1947 uczęszczał na wyższy kurs nauczycielski w Cieszynie, a po zwolnieniu ze stanowiska kierownika szkoły podjął pracę w kamieniołomach w Graczu pow. Niemodlin – jako pracownik umysłowy.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego – Arch. IPN Katowice, sygn. Ka 032/17, t 1/Pd t.1, s. 136-137; Życiorys – Alojzego Szymiczka 11.10.1948 r.