Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86610

SZYMIK ALEKSANDER,

Urodzony 17.07.1898 r. Mieszkaniec Sosnowca. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w lokalnym więzieniu – byłej fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach.