Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86611

SZYNDZIELORZ KAROL,

Urodzony 26.09.1901 r., mieszkaniec Leszczyn pow. rybnicki. Były powstaniec – uczestnik trzeciego powstania śląskiego, członek Związku Powstańców Śląskich. Od 1939 r. członek Ochotniczych Oddziałów Powstańczych, uczestnik walk z oddziałami Freikorpusu oraz wojskiem niemieckim w okolicy Szczygłowic i Knurowa-Krywałdu. W tymże 1939 r. wraz z wojskiem wycofał się na wschód, ale wrócił na Śląsk i osiadł na terenie Zabrza i tam podjął pracę w jednej z kopalń. Wytropiony przez gestapo, został aresztowany 5.05.1940 r. i przekazany do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen. Zginął w tym obozie 20.04.1945 r.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2006 r.