Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86612

ŚCIGAŁA FRANCISZEK, ks.,

Urodzony 1.12.1882 r. w Woźnikach. pow. lubliniecki, syn Aleksandra i Pauliny z d. Skop. Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował naukę w gimnazjum klasycznym w Królewskiej Hucie (Chorzów), po czym podjął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 20.06.1910 r. we Wrocławiu. Pierwszą pracę duszpasterską rozpoczął w Bogucicach k/Katowic. Po wybuchu I wojny światowej zaciągnięty do wojska – pełnił służbę sanitariusza w szpitalu w Goczałkowicach. W październiku 1914 r. wrócił do posługi duszpasterskiej w Bogucicach. W latach 1917-1920 r. pracował jako drugi wikary w Siemianowicach-Śląskich. Z wielkim zaangażowaniem podejmował działania w akcji plebiscytowej, brał też udział w powstaniach śląskich. Od 13.05.1923 r. mianowany proboszczem w Bogucicach. W 1937 r. mianowany wicedziekanem dekanatu katowickiego. Aresztowany 1.05.1940 r. i więziony w Katowicach, potem w sosnowieckim więzieniu, skąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7704. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 2.09.1940 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 428; Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI Postanowienie o umorzeniu śledztwa Sygn. Akt. S88/10/ZU z dn. 25.11.2014 r.